AVG 

PRIVACYVERKLARING ARIADNE TALENTBEGELEIDING

Wat fijn dat u vertrouwen stelt in Ariadne Talentbegeleiding. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens  verzameld worden als u van mijn diensten of mijn website gebruik maakt en waarom deze gegevens verzameld worden. Zo snapt u precies hoe er gewerkt wordt.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Ariadne Talentbegeleiding. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ariadne Talentbegeleiding niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

ARIADNE – Talentbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Uw contactgegevens zijn voor mij alleen. De volgende persoonsgegevens worden  verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 

Tijdens mijn werk maak ik foto’s van mijn werk. Deze foto’s , tezamen met verslag van de activiteit koppel ik regelmatig naar u terug, zodat u een goed idee krijgt van de gegeven begeleiding en hoe uw kind dat ervaren heeft. Bij groepsactiviteiten (zoals de workshops, plusklas )  zullen dat groepsfoto’s zijn waar meerdere personen op de foto’s kunnen staan, maar waarin verder geen informatie staat over individuele klanten. Ik ga er van uit dat u deze foto’s niet verder deelt.

Ik deel graag mijn werk via social media voor marketing doeleinden. Daarvoor worden de foto’s gebruikt die ik tijdens mijn werk maak. Ik vraag iedere klant van te voren toestemming voor het delen van foto’s op mijn website en sociale media via een schriftelijk toestemmingsformulier. Ik neem geen foto’s waarop de persoon herkenbaar in beeld is.  Dat doe ik enkel met uw expliciete toestemming. U kunt op ieder moment deze toestemming weer intrekken.

WAAROM ARIADNE – TALENTBEGELEIDING GEGEVENS NODIG HEEFT

AriadneTalentbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD DOOR Ariadne TALENTBEGELEIDING

Ariadne Talentbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan één jaar na beëindiging van de overeenkomst. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bepaalde administratieve gegevens die ook u kunnen betreffen, zoals facturen aan en de overeenkomst met de opdrachtgever dienen door mij zeven jaar bewaard te worden in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt. Conform het privacyreglement heb je recht op inzage van het dossier.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ariadne Talentbegeleiding verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden (collega’s, school, enz.) na toestemming van u of de ouders/verzorgers.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ariadne-talentbegeleiding.nl

Ariadne Talentbegeleiding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Verder wil ik u er op wijzen dat  u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft u vragen over het privacy beleid of de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, dan beantwoord ik die graag. U kunt mij bereiken via 06-14969026 en ARIADNE@ddva.nl

BEVEILIGING

Ariadne Talentbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ariadne Biessels via info@ariadne-talentbegeleiding.nl Of per telefoon: 06-14969026

 

Ariadne Talentbegeleiding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijvingsnummer: 67636640

Contact

Naam
straat 123
1234AB plaats

Tel: 0612345678
Email: contact@email.com

Contact

Naam
straat 123
1234AB plaats

Tel: 0612345678
Email: contact@email.com

Contact

Naam
straat 123
1234AB plaats

Tel: 0612345678
Email: contact@email.com