ALGEMENE VOORWAARDEN 

Een cliënt is een ieder die een afspraak heeft gemaakt met Ariadne Talentbegeleiding voor een sessie, adviesgesprek cursus of training.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren afgezegd worden; dit mag per sms/mail/voicemail of telefoon. Uiteraard zijn er soms onvoorziene omstandigheden. Mocht er een keer een afspraak vergeten worden of te laat afgemeld worden, dan zal dit de eerste keer niet in rekening worden gebracht. De daarop volgende keer berekent Ariadne Talentbegeleiding het normale tarief.

Ariadne Talentbegeleiding gaat ervan uit dat de cliënt het intake formulier naar waarheid heeft ingevuld en relevante informatie rond gezondheid (zowel fysiek als geestelijk) vermeld op het intakeformulier.

Ariadne Talentbegeleiding heeft geen resultaatsverplichting en is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het gewenste doel of het te behalen resultaat.

Voor het maken van een afspraak is er altijd een gratis telefonisch intake gesprek (maximaal een ½ uur) waarbij cliënt geïnformeerd wordt over de werkwijze, de algemene voorwaarden (vermeld op www.ariadne-talentbegeleiding.nl) en de tarieven. Bij het maken van een afspraak voor een eerste sessie /consult zal Ariadne Talentbegeleiding deze schriftelijk bevestigen.

Facturatie en tarieven

De tarieven staan vermeld op de website en de cliënt is op de hoogte gebracht en akkoord gegaan met het tarief bij het inplannen van een afspraak met Ariadne Talentbegeleiding.

Ariadne Talentbegeleiding gebruikt het online facturatieprogramma www. factuursturen.nl. Facturen worden te naam gesteld op basis van gegevens volgens, in overeenstemming met persoonlijke opgave van de klant. Betaling dient te geschieden binnen 7 week dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er 1 herinnering verstuurd. Als hierna geen betaling volgt staat het Ariadne Talentbegeleiding vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.

Privacy

Ariadne-talentbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ariadne Talentbegeleiding en Cliënt verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaar die in het kader van de sessie(s) of consult(en) worden uitgewisseld. 

Praktijk Ariadne Talentbegeleiding is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder KvK nummer: 67636640 btw nr. NL170656755B02